Moters profesinė karjera
(mpk)

 This course requires an enrolment key


MOTERS PROFESINĖ KARJERA , 2 kred., 32 val.

Laisvai pasirenkamas dalykas ŠU

Kurso tikslas – supažindinti klausytojus su profesinės karjeros teorija, remiantis kuria studentai įgys savo profesinės karjeros valdymo pagrindinių įgūdžių bei sėkmingos karjeros praktikos, būtinos greitai kintančioje darbo rinkoje.

Studentams sudaromos galimybės audituoti studijų metu įgytą profesinę kompetenciją, savo sugebėjimų, pasirinktoje profesinėje srityje, lygį, įvertinti savo asmeninius bruožus, savybes ir profesinius siekius, kurie ateityje lems profesinės karjeros bei šeimos, asmeninio gyvenimo derinimo sėkmę.

Atsiskaitymo forma - egzaminas

This course requires an enrolment key