• Magistro studijų programos dalykas

 • Moters samprata ir vaidmuo Vakarų kultūroje. Pagrindinės feministinės teorijos idėjos: Europos kultūros kaip maskulininės ir patriarchalinės apibūdinimas bei kritika (filosofinis, istorinis, sociologinis bei psichoanalitinis aspektai) – jėgos ir valdžios principų pasaulio pažinime, religijoje, mene, šeimoje ir valstybėje kritika...


 • MOTERS PROFESINĖ KARJERA , 2 kred., 32 val.

  Laisvai pasirenkamas dalykas ŠU

  Kurso tikslas – supažindinti klausytojus su profesinės karjeros teorija, remiantis kuria studentai įgys savo profesinės karjeros valdymo pagrindinių įgūdžių bei sėkmingos karjeros praktikos, būtinos greitai kintančioje darbo rinkoje.

  Studentams sudaromos galimybės audituoti studijų metu įgytą profesinę kompetenciją, savo sugebėjimų, pasirinktoje profesinėje srityje, lygį, įvertinti savo asmeninius bruožus, savybes ir profesinius siekius, kurie ateityje lems profesinės karjeros bei šeimos, asmeninio gyvenimo derinimo sėkmę.

  Atsiskaitymo forma - egzaminas

 • " Domėkis kitais, jei nori, kad kiti domėtųsi tavimi”,- taip prieš maždaug 200 metų rašė baronas von Knigge veikale “Bendravimas su žmonėmis”. Kai pažįsti savąjį AŠir net TU, tarp AŠ ir TU… vis dar lieka mįslinga sritis, vienijanti arba skirianti abu.

  Tai kas gi iš tiesų yra bendravimas? Kodėl bendraudami pasirenkame būtent tokius elgesio modelius? Būtent taip suvokiame? Sąveikaujame? Tikimės iš kitų?

 • Nuotolinė studijų aplinka